Informatie en Voorwaarden


Op deze pagina vindt u algemene informatie en de toepasselijke voorwaarden van:

Flexible Autos
Kruisweg 478
2132 LA Hoofddorp
Nederland

Telefoon +31 (0) 23 8200470
E-mail: online@flexibleautos.com

Kamer van Koophandel nr. 30206917
BTW nr. NL 814929795B01

Net Travel Associates BV is de General Agent van Flexible Autos in Nederland.

ANVR

Flexible Autos (Net Travel Associates) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Op alle reizen die wij op onze website en in offertes aanbieden, zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen, ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en de Aanvullende Voorwaarden van Net Travel Associates van toepassing, tenzij wij in het aanbod of de boekingsbevestiging uitdrukkelijk hebben aangegeven dat andere voorwaarden gelden.

 • Belangrijke informatie over uw reis incl. de ANVR-Reizigersvoorwaarden vindt u ook in de ANVR brochure, beschikbaar via deze link via deze link.
 • Als u enkel de ANVR-Reizigersvoorwaarden wilt lezen, dan kunt u deze voorwaarden downloaden via deze link.
 • Een volledige set van onze algemene voorwaarden (incl. de aanvullende voorwaarden van Net Travel Associates), algemene informatie en de wettelijke informatie kunt u downloaden via deze link.

Een volledige set van onze algemene voorwaarden (incl. de aanvullende voorwaarden van Flexible Autos), algemene informatie en de wettelijke informatie kunt u via deze link downloaden.

Insolventiegarantie

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) (consumenten)
Flexible Autos (Net Travel Associates BV) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat het vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Aanvullende Voorwaarden

Flexible Autos
Voor alle diensten en overeenkomsten die worden aangeboden resp. worden gesloten door/met Flexible Autos gelden, naast de ANVR Reizigersvoorwaarden (onderdeel ANVR-Reisvoorwaarden voor Pakketreizen) de Aanvullende Voorwaarden van Flexible Autos. Deze Aanvullende Voorwaarden kunt u via deze link downloaden.

Deze pagina bevat een toelichting op de algemene voorwaarden en andere belangrijke informatie als u via Flexible Autos een huurauto reserveert. Wij adviseren u deze pagina te lezen voordat u de huurauto reserveert, of de huurauto in ontvangst neemt van de lokale verhuurder. Neem deze informatie daarom mee als u op reis gaat, of zorg dat u een link naar deze informatie op uw mobiele apparaat plaatst (alleen als u tijdens uw reis toegang hebt tot het internet).

Wilt u de informatie op deze pagina nog eens rustig nalezen? Via deze link kunt u deze informatie downloaden.

Algemene Voorwaarden Flexible Autos

Algemene Voorwaarden autoverhuurder
Flexible Autos maakt reserveringen bij vele tientallen internationale autoverhuurders. Naast de ANVR Reizigersvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Flexible Autos zijn hierop ook de verhuurvoorwaarden van de lokale autoverhuurder van toepassing. Deze voorwaarden worden getoond tijdens het maken van de reservering, maar worden u ook lokaal bij de aanvang van de huur verstrekt. Bovendien zal uw reisagent deze voorwaarden tijdens het maken van de reservering met u doornemen en zo nodig aan u bevestigen.

Rijbewijs
De huurder (hoofdbestuurder) en alle extra bestuurders moeten ten minste 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dit rijbewijs moet geldig zijn in het land waar de verhuur plaatsvindt en in een leesbaar (Romeins) schrift. Bestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs dat in een ander schrift is opgesteld, moete naast het oorspronkelijke rijbewijs ook in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs.

Als een rijbewijs is voorzien van een of meerdere aantekeningen, dan dient dit altijd aan Flexible Autos en de verhuurder te worden vermeld.

De verhuurder accepteert alleen originele rijbewijzen, geen kopieën daarvan.

In sommige gevallen kan de verhuurder ook vereisen dat de huurder of de extra bestuurders, naast een geldig rijbewijs, ook een ander rechtsgeldig identificatiemiddel overleggen.

LET OP: PERSONEN DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS UITGEGEVEN IN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, KUNNEN IN DEZE BEIDE LANDEN GEEN AUTO HUREN VIA FLEXIBLE AUTOS.

Autohuurvoucher
De autohuurvoucher ontvangt u per e-mail. Helaas accepteren nog niet alle lokale verhuurders een elektronisch voucher, bijvoorbeeld op het scherm van uw mobiele telefoon. U dient daarom het autohuurvoucher altijd zelf af te drukken en op papier aan de lokale verhuurder bij de aanvang van de huur te overhandigen. Uw reisagent kan u hierbij zo nodig assisteren.

Flexible Autos is niet verantwoordelijk als de huurauto wordt geweigerd als u het voucher tijdens de aanvang van de huur niet kunt overhandigen.

Waar kunt u de auto gebruiken?
U kunt de huurauto gebruiken in het land waar u de huurauto ophaalt. Als u van plan bent om met de huurauto de landsgrens over te gaan, dan moet u altijd controleren of dit in de verhuurvoorwaarden is toegestaan en zo ja, voor welke landen dit geldt. Verhuurders hanteren voor het met de huurauto rijden in een ander land vaak een toeslag. Als u toch een landsgrens passeert zonder dat u dit heeft gemeld, dan bent u niet verzekerd tegen schade aan de huurauto.

Op de meeste bestemmingen is het niet toegestaan met de huurauto gebruik te maken van bijv. een ferry of veerpont. Vraag vooraf informatie en zo nodig toestemming van de lokale verhuurder als u de huurauto verplaatst met een ander transportmiddel (boot, trein, etc.).

Houdt u er rekening mee dat moderne huurauto’s vaak zijn uitgerust met een volgsysteem waarin zichtbaar is waar u precies met de huurauto bent geweest.

One‑way huren en kosten
In de meeste landen is het mogelijk de huurauto op zgn. “One‑Way” basis te huren, waarmee wordt bedoeld dat u de huurauto ergens anders inlevert dan waar u de huurauto hebt opgehaald. Een One‑Way autohuur moet vooraf worden gereserveerd. In de meeste gevallen betaalt u voor en One‑Way huur een toeslag die u lokaal aan de verhuurder moet voldoen. Als een One-Way huur mogelijk is, dan wordt dit in de voorwaarden van de betreffende verhuurder vermeld. De toeslag die hiervoor geldt, wordt vermeld in de lokale munteenheid en zijn exclusief de lokale belastingen.

Leeftijd bestuurder(s)
In sommige gevallen geldt voor bestuurders jonger dan 25 of ouder dan 65 jaar een toeslag. Daarnaast kunnen voor deze jonge en ook oudere bestuurders andere beperkingen gelden. Controleer dit in de voorwaarden van de betreffende verhuurder.

Kinderzitjes
In de EU maar ook in andere landen is het gebruik van kinderzitjes wettelijk verplicht. Kinderzitjes moeten bij boeking worden aangevraagd en mogen uitsluitend door de verhuurder zelf in de auto worden geplaatst. U krijgt bij het in ontvangst nemen van de huurauto van de verhuurder een instructie hoe de kinderzitjes het best kunnen worden gebruikt.

Welk kinderzitje is afhankelijk van o.a. de lengte en het gewicht van het kind. Controleer dit zo nodig voordat u een huurauto reserveert. Voor oudere kinderen wordt geadviseerd gebruik te maken van een eigen stoelverhoger (zelf meenemen).

Extra bestuurder(s)
Voor iedere extra bestuurder moet in de meeste gevallen ter plaatse een toeslag betaald worden. Naast de hoofdbestuurder moeten ook alle extra bestuurders bij het ophalen van de huurauto aanwezig zijn.

Aantal passagiers en reisbagage
Een huurauto mag niet gebruikt worden voor het vervoer van meer passagiers (incl. bestuurder) dan het aantal zitplaatsen in de huurauto. Let er bij het reserveren van de huurauto op dat de categorie van uw huurauto groot genoeg is voor het aantal passagiers en de reisbagage die u bij u heeft

Autotype/geschiktheid
Bij het reserveren van een huurauto maakt u een keuze voor een categorie auto, niet voor een bepaald merk of model auto. Flexible Autos kan een merk of model van de huurauto niet garanderen. De tijdens de reservering en op de autohuurvoucher getoonde huurauto dient slechts als voorbeeld en kan vervangen worden door een alternatief of gelijkwaardig voertuig uit dezelfde of een hogere categorie. De verhuurder zal altijd proberen een huurauto te leveren volgens de geboekte categorie. Als er echter geen auto beschikbaar is uit de door u geboekte categorie, dan zal de verhuurder zonder meerprijs een auto aanbieden uit een hogere categorie. Eventueel extra brandstofverbruik als gevolg van een ander type auto komt echter wel voor uw eigen rekening.

Pech en mechanische problemen
In geval van pech onderweg of andere mechanische problemen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de verhuurder. Op uw huurovereenkomst wordt een noodtelefoonnummer vermeld dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Schade en ongevallen
Als u met de huurauto betrokken bent geweest bij een ongeval of er is sprake van andere schade aan de huurauto, dan moet altijd een ongevallen rapport worden ingevuld voor het einde van de huur. Zorg ervoor dat de lokale politie wordt geïnformeerd en dat u in het bezit komt van (een afschrift van) een ondertekend politierapport. Noteer ook altijd de volledige gegevens van de wederpartij(en) die bij het ongeval zijn betrokken. Verstrek alle verkregen documenten en informatie aan de verhuurder en vraag hiervan een kopie.

Inleveren huurauto
Bij het inleveren van de huurauto wordt door de verhuurder gecontroleerd in welke staat de huurauto verkeert, de hoeveelheid brandstof en eventuele nieuwe beschadigingen. U ontvangt hiervan een ingevuld formulier dat door zowel de verhuurder als de huurder moet worden ondertekend.

Zorg dat alle gegevens die voor de verhuurder van belang zijn aan de verhuurder worden gemeld resp. worden verstrekt en vraag hiervan een afschrift. Dit is met name het geval als er sprake is geweest van een ongeval, pech of andere schade.

Het afwikkelen van schade kan worden vertraagd of de schade kan zelfs worden afgewezen als u niet in het bezit bent van het formulier, of als dit formulier niet door beide partijen is ondertekend.

Ophalen huurauto
Tijdens het ophalen van de huurauto sluit u de feitelijke huurovereenkomst met de verhuurder. In deze huurovereenkomst worden de gegevens van alle bestuurders vermeld, de gegevens van de huurauto en staat ook belangrijke informatie over het gebruik van de huurauto, de toepasselijke voorwaarden van de verhuurder en uw echten en plichten hierin.

Loop rond de huurauto voordat u de huurauto in gebruik neemt en controleer dat alle beschadigingen op de huurovereenkomst zijn vermeld. Controleer daarnaast ook de hoeveelheid brandstof. Als u de huurauto met en volle tank brandstof moet worden ingeleverd, dan moet de brandstoftank ook vol zijn. Ga nooit met de auto rijden voordat alle gegevens van de huurauto correct op de huurovereenkomst worden vermeld.

De huursom van Flexible Autos is altijd inclusief een standaard verzekering en het Flexible Autos All‑Inclusive pakket. U heeft daarnaast altijd de mogelijkheid om voor eigen rekening ter plaatse extra verzekeringen af te sluiten bij de verhuurder. Dit kan inhouden dat u dubbel verzekerd bent. Flexible Autos is echter niet verantwoordelijk voor kosten die u aan de verhuurder verschuldigd bent of betaald hebt als u heeft ingestemd met deze extra verzekeringen op de huurovereenkomst. Controleer de huurovereenkomst daarom goed doordat u deze voor akkoord ondertekent.

Aansprakelijkheid
Na uw reservering bij Flexible Autos staan wij voorwaardelijk in voor de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder. U sluit altijd een huurovereenkomst met de verhuurder ter plaatse. In deze huurovereenkomst kunt u altijd overeenkomen dat optionele extra’s worden verstrekt (al dan niet vooraf gereserveerd) en extra verzekeringen afsluiten. Flexible Autos is voor deze optionele extra’s en verzekeringen niet aansprakelijk.

De verhuurder of de medewerkers/agenten van de verhuurder kunnen naar eigen inzicht de afgifte van de huurauto weigeren als u niet aan de procedures en voorwaarden van de verhuurder voldoet.

Na het in ontvangst nemen bent u onderworpen aan de voorwaarden van de huurovereenkomst met de verhuurder en aansprakelijk voor de huurauto, inclusief de wijze waarop deze wordt gebruikt. U dient zich te houden aan de wetgeving / verkeersregels in het land of gebied waar u rijdt. Zorg dat u hiermee bekend bent voordat u (of de andere bestuurders) gebruik maken van de huurauto. Boetes vanwege bijvoorbeeld parkeer- of verkeersovertredingen dient u altijd zelf te betalen, deze kunnen ook nog na afloop van de huur op uw creditcard worden belast.

Klachten en klanttevredenheid
Als u niet tevreden bent over de aan u verstrekte huurauto, meld u zich dan eerst bij de station manager van de verhuurder en probeer dit lokaal op te lossen. Als u er echter niet uitkomt met de verhuurder dan kunt u altijd contact opnemen met het noodnummer van Flexible Autos. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Als u geen spoedeisende vraag of klacht hebt, neem dan binnen 28 dagen na het einde van de huur contact op met onze klantenservice. Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt (zoals uw boekingsreferentie en details van uw reservering) zodat wij u snel kunnen helpen. In het kader van de beveiliging van persoonsgegevens kunnen wij u om aanvullende gegevens vragen om vast te stellen dat u (één van de) reiziger(s) bent.

Flexible Autos tracht alle klachten binnen 28 dagen na ontvangst op te lossen; sommige klachten vergen echter door de aard van de klacht meer tijd.

LET OP: BEWAAR UW HUUROVEREENKOMST EN ALLE ANDERE STUKKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE HUURAUTO TEN MINSTE 1 MAAND NA HET EINDE VAN DE HUUR.

Verzekering huurauto
Bij een huursom is een standaard verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid incl. casco voor schade aan de huurauto zelf inbegrepen. Deze verzekering heeft een eigen risico waarvan de hoogte afhankelijk is de lokale verhuurder en het type auto dat wordt gehuurd. Bij de aanvang van de huur moet de huurder (hoofdbestuurder) deze borg voldoen met een creditcard die op naam van de huurder staat.

Niet gedekte gebeurtenissen
De standaard verzekering dekt geen:

 • schade aan banden, ruiten, dak, onderstel of het interieur van de auto;
 • schade die opzettelijk of door roekeloosheid is veroorzaakt;
 • schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van de autosleutels;
 • sleepkosten van de huurauto;
 • schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die in de huurauto aanwezig waren (deze zijn soms wel gedekt onder een reisverzekering)
 • schade door het gebruiken van de huurauto buiten de normale wegen;
 • schade door het gebruiken van de huurauto op onverharde wegen en sprake is van roekeloosheid, onzorgvuldigheid of nalatigheid;
 • als de huurauto werd bestuurd door een persoon die niet op de huurovereenkomst was vermeld;
 • als de bestuurder van de huurauto onder invloed was van alcohol of verdovende middelen, inclusief geneesmiddelen waarvan de bestuurder wist of had kunnen weten dat deze de rijvaardigheid nadelig kunnen beïnvloeden;
 • als de huurauto werd gesleept door een niet daartoe bevoegde partij.

 

Eigen risico
Het eigen risico is het bedrag waarvoor u zelf aansprakelijk blijft als er sprake is van schade aan de huurauto door bijvoorbeeld beschadiging, verlies of diefstal. Het bedrag van de eigen risico dient u bij aanvang van de huur met een creditcard te voldoen. In geval van schade wordt het bedrag van de door u betaalde eigen risico onder bepaalde voorwaarden aan u terugbetaald door Flexible Autos. Lees hierover verder onder het All‑Inclusive pakket.

All-Inclusive pakket
De huursom van Flexible Autos in Nederland (met uitzondering huurauto’s die in de klasse “prestige” vallen) is inclusief het All-Inclusive pakket van Flexible Autos. Dit All-Inclusive Pakket houdt in dat, in geval van schade aan de huurauto, een eventueel door de huurder betaald eigen risico door Flexible Autos aan de huurder wordt terugbetaald. Het All-Inclusive pakket kent wel een aantal uitzonderingen:

 • De terugbetaling (excl. sleepkosten en kosten van sleutelvervanging) is maximaal € 3.000,- per huurovereenkomst.
 • Sleepkosten van de huurauto worden terugbetaald tot maximaal € 2.800,-.
 • De kosten die verband houden met het vervangen van de sleutels van de huurauto worden tot een maximum van € 420,- vergoed.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats als er sprake is van één van de niet gedekte gebeurtenissen die bij de standaard verzekering worden vermeld, met uitzondering van schade aan ruiten, banden, het dak en onderstel van de huurauto.

Bijkomende kosten (niet inbegrepen)
Onderstaande kosten zijn niet inbegrepen in de huursom en maken geen deel uit van de overeenkomst met Flexible Autos. Deze kosten komen altijd voor rekening van de huurder:

 • De kosten van een reis- of annuleringsverzekering van de Reiziger(s).
 • Alle optionele verzekeringen van de huurauto en de uitbreidingen hierop, die de huurder tijdens de aanvang van de huur op de huurovereenkomst heeft aanvaard.
 • De kosten van extra bestuurders (tenzij anders vermeld).
 • Kosten in verband met het afleveren of ophalen van de huurauto op een andere locatie dan de vestigingsplaats van de verhuurder, of buiten de openingstijden van de verhuurder (ook al is dit veroorzaakt voor bijv. vertraging van uw vlucht).
 • Kosten van optionele extra uitrusting die door u vooraf of ter plaatse wordt gekozen.
 • Parkeerkosten, naheffingen van parkeerkosten en kosten van boetes (incl. administratiekosten die aan de huurder worden doorberekend).
 • De kosten van boetes, congestieheffingen en andere sancties.
 • Alle kosten die verband houden met het gebruik van wegen of voorzieningen die aan de betaling van tol of andere heffingen onderhevig zijn.
 • De kosten van reiniging van de auto in geval van vervuiling anders dan normaal gebruik, of als er sprake is van vervuiling door het roken in de huurauto of het vervoer van huisdieren.

Huisdieren
Huisdieren mogen, tenzij dit in de verhuurvoorwaarden is vermeld, niet worden vervoerd met de huurauto. In de meeste gevallen zal dit vervoer slechts zijn toegestaan als dit vervoer plaatsvindt in een daartoe bedoelde kennel. Houdt u in geval van voervoer van huisdieren rekening met extra schoonmaakkosten van de huurauto.

Roken in de huurauto
Roken is in geen enkele huurauto toegestaan. Als u desondanks wel rookt in de huurauto, dan kan de verhuurder u extra schoonmaakkosten in rekening brengen.

Wijzigen en annuleren
Als u uw huurovereenkomst wilt wijzigen of annuleren, dan dient u dit zo snel mogelijk en in ieder geval 48 uur voor de aanvang van de huur aan ons te melden. U betaalt in dat geval geen wijzigingskosten of annuleringskosten. In geval van wijzigen verrekenen wij het bedrag van de oude en de nieuwe huurovereenkomst, het verschil betaalt u dan bij of, als de nieuwe huursom lager is, ontvangt u dit van ons terug.

Wachttijd en no-show
Het is van belang dat u – als u de huurauto ophaalt op een luchthaven – aan uw reisagent het vluchtnummer en de aankomsttijd meldt zodat deze aan uw reservering van de huurauto kunnen worden toegevoegd. In dat geval zal de verhuurder hiermee proberen rekening te houden, bijvoorbeeld als uw vlucht vertraagd is. Zij zijn hiertoe echter niet verplicht. De wachttijd op een luchthaven is doorgaans één uur tot na de gereserveerde tijd van de aanvang van de huur.

Indien u bent overeengekomen dat u de huurauto laat afleveren door de verhuurder op een bepaalde plaats, datum en tijd, dan zal de verhuurder ten hoogste 30 minuten wachten.

In beide situaties (na 1 uur resp. 30 minuten) zal de status van uw huurovereenkomst worden gewijzigd in “no-show”.

No show
Als uw huurovereenkomst de status van no-show heeft, dan houdt dit in dat uw huurovereenkomst geldt als door u geannuleerd en de verhuurder de voor u gereserveerde huurauto mag verhuren aan een andere huurder. In zo’n geval is het mogelijk dat – als u zich op een later tijdstip bij de verhuurder meldt – er geen of geen huurauto uit de gewenste categorie voor u beschikbaar is. Het is in dat geval ter beoordeling van de verhuurder of hij de oorspronkelijke reservering alsnog gestand kan en wil doen en hij het voucher van Flexible Autos daarvoor aanvaardt.

Huurperiode
De huurovereenkomst vangt aan en eindigt op de ophaal- en inleverdatum en tijden zoals deze op de huurautovoucher worden vermeld. De totale huur van de autohuur wordt berekend per 24 uur of een gedeelte daarvan. Als u de auto op een later tijdstip inlevert, dan kan de verhuurder u hiervoor een extra huurdag of langer berekenen tegen de (vaak hogere) huurtarieven die lokaal gelden, ook al had u de huurauto voor bijvoorbeeld 8½ dagen gehuurd (en dus voor 9 dagen betaald) en u levert de auto 2 uur te laat in.

Betaling
U dient de huursom uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huur te voldoen. Wij vragen geen aanbetaling, tenzij u de huurauto binnen 6 weken voor de aanvang van de huur reserveert.

De kosten die u lokaal moet betalen inclusief de borg van de huurauto kunt u in vrijwel alle gevallen uitsluitend betalen met een creditcard die op naam van de hoofdbestuurder staat. Controleer goed of de creditcard die u wilt gebruiken ook door de verhuurder wordt geaccepteerd. Dit wordt vermeld in de voorwaarden en de informatie van de autohuur. Zorg er bovendien voor dat dat u bekend bent met de pincode van de betreffende creditcard. U dient er ook voor te zorgen dat de beschikbare financiële ruimte op uw creditcard voldoende is om de borg en de lokale kosten te voldoen. Betalingen op een andere wijze (zoals contant) worden vrijwel nooit aanvaard door een verhuurder, tenzij dit in de specifieke voorwaarden van de verhuurder wordt vermeld. Dit kan echter niet door Flexible Autos worden gegarandeerd.

Alle kosten die verband houden met facultatieve kosten die niet in de huursom zijn inbegrepen, boetes, extra huurdagen, extra verzekeringen, upgrades, etc. moeten door u ter plaatse aan de huurder worden voldaan.

Let op! Debit cards or virtuele debit- of creditcards worden door de verhuurder niet geaccepteerd.

Restitutiebeleid

U ontvangt een volledige restitutie als u de huurovereenkomst minimaal 48 uur voor de aanvang van de huur annuleert. Als u de auto eerder inlevert dan de datum en het tijdstip dan op de autohuurvoucher worden vermeld, dan ontvangt u geen restitutie.

Grensdocumenten, visa en vaccinaties

U dient voor uw reis in het bezit te zijn van geldige grensdocumenten zoals een geldig paspoort en eventueel visa. U kunt een eventueel benodigd visum via de Visumcentrale (www.visumcentrale.nl) direct aanvragen.

U kunt informatie over de benodigde visa voor de landen die u bezoekt (inclusief de aanvraagtermijn) eveneens verkrijgen bij o.a. het consulaat of de ambassade van dat land. Een volledig overzicht van ambassades en consulaten kunt u vinden op de website van de rijksoverheid (zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen).

Voor de landen die u tijdens uw reis aandoet kunnen adviezen of verplichtingen gelden voor reizigersvaccinaties. Uw huisarts of de GGD kan u hierover nader informeren

Controleer via www.iatatravelcentre.com welke documenten en vaccinaties vereist zijn voor de door u geboekte (overstap) bestemming(en).

Verzekeringen
Wij adviseren iedere Reiziger uitdrukkelijk om een reisverzekering en/of annuleringskostenverzekering af te sluiten.

Wijzigen, annuleren en no-show.
Als u uw reserveringen wilt wijzigen of annuleren, dan dient u dit zo snel mogelijk en op de vertrekdag in ieder geval ruim voordat de vlucht plaatsvindt aan ons te melden. Als u zich niet tijdig meldt voor de vlucht (een zogenaamde “no-show”) hanteren luchtvaartmaatschappijen vaak 100% annuleringskosten, zo nodig in afwijking van andere eerder aan u gemelde (lagere) annuleringskosten. Sommige luchtvaartmaatschappijen hanteren een ruimer begrip van no-show, zelfs in geval van annulering enkele dagen voor de vertrekdatum.

Alleen de aanmelder kan de gehele boeking (voor alle reizigers) wijzigen, de overige reizigers kunnen alleen hun eigen reserveringen wijzigen.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de reis niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat reizen waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland!

Wij steunen actief de ANVR en Defence for children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit om met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij ons op aanvraag beschikbaar.

© 2023 Net Travel Associates