Algemene voorwaarden

Datum: 12 december 2019, Hoofddorp

Net Travel Associates bemiddelt tussen u en de verschillende dienstverlenende partijen. Net Travel Associates kan een reservering voor u maken en verleent deze dienst in opdracht van u. Net Travel Associates brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Net Travel Associates is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst en of uitvoer.

Net Travel Associates kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur, hotelkamers en verzekeringen voor u afsluiten. Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.

Net Travel Associates is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen of kunnen op verzoek worden toegezonden. Net Travel Associates is uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van haar dienstverlening.

U draagt zelf het risico voor de aansluiting van de verschillende geboekte diensten. Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met de Voorwaarden van de ANVR , Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), alsmede onze Algemene Voorwaarden.

nta_logoAlgemene voorwaarden van Net Travel Associates

Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.

1. Reserveringsopdracht
Net Travel Associates kan een reservering voor u maken en verleent deze dienst in opdracht van u. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Net Travel Associates is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst en of uitvoer. Net Travel Associates kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur, hotelkamers en verzekeringen voor u afsluiten. Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.

Net Travel Associates is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen of kunnen op verzoek worden toegezonden. Net Travel Associates is uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van haar dienstverlening.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mail adres, telefoonnummer en dergelijke. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Houd er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar u een tussenlanding of overstap maakt. Net Travel Associates is niet aansprakelijk voor enig ongemak of gevolgen welke voortvloeien uit het niet in bezit hebben van de juiste reisdocumenten. De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn.

Door een reservering via Net Travel Associates te maken, gaat u akkoord met de van toepassing zijnde voorwaarden.

2. Betaling
U kunt bij ons direct betalen via iDEAL of creditcard (Visa, MasterCard en AMEX) sofortbanking en Mister cash. Ter preventie van creditcardfraude dient u het correspondentie adres op te geven van de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder. In sommige gevallen zullen wij u aanvullende informatie opvragen omtrent de creditcard. Hierbij kunt u denken aan het toesturen van een kopie van het paspoort en een kopie van de creditcard.

3. Levering
3.1: Nadat u een reservering hebt gemaakt en het volledige bedrag is betaald, zullen wij tot levering van uw vliegtickets overgaan. Het ticket betreft een elektronisch ticket, welke wij per e-mail versturen naar het door u opgegeven e-mail adres binnen 24 uur na betaling.

3.2: Net Travel Associates behoudt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen 2 werkdagen na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen (‘security taxes’). Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of u maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling.

3.3 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden. Indien u uw boeking wilt annuleren rekenen wij 45 euro administratie kosten per persoon wanneer de vliegtickets nog niet zijn uitgegeven. Is dit wel het geval dan bent u ook nog aan de annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij gebonden, in vele gevallen is dit 100%.

3.4 In de wereldwijde reserveringssystemen worden soms (combinaties van) luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een e-ticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketing overeenkomst met elkaar hebben, of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker van ons contactcenter binnen 48 uur na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven te bespreken. Net Travel Associates behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de vooruitbetaalde reissom te restitueren.

4. Aansprakelijkheid
4.1: Net Travel Associates zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

4.2: Onverminderd het hiervoor bepaalde, aanvaardt Net Travel Associates geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners(s) verstrekte informatie. Net Travel Associates draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

4.3: Voor zover Net Travel Associates zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

4.4: Net Travel Associates is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de directie van Net Travel Associates.

5. Controleer uw actuele reisschema voor vertrek
Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in het reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen, maar dient u wel van een alternatief te voorzien. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door uw opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails u niet of niet tijdig bereiken.

Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden, dat wanneer de vlucht later vertrekt, de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vertrekinformatie.

6. Annuleren / wijzigen
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, worden ook 45 euro administratiekosten per persoon per gebeurtenis in rekening gebracht.

Let op: de medereiziger mag alleen voor zich- of haarzelf wijzigen. De hoofdboeker mag de gehele reis wijzigen en/of annuleren. Elke annulering dient per e-mail te worden ingediend. Dit dient uiterlijk 3 werkdagen na de gebeurtenis te geschieden doch minimaal 2 werkdagen voor vertrek. Deze annulering dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt.

In alle gevallen dient u onze ontvangstbevestiging van uw annuleringsverzoek af te wachten, hetgeen aangeeft dat uw annulering bij ons is ontvangen en door ons wordt verwerkt. U kunt vooraf aan onze helpdesk vragen wat de annulerings- of wijzigingskosten zijn van de luchtvaartmaatschappij. Ook kunt u dit zien in het boekingsproces. In de meeste gevallen zijn deze kosten 100%, hetgeen betekent dat restitutie niet mogelijk is.

Wilt u een flexibel ticket, informeer dan bij onze helpdesk naar de mogelijkheden. Flexibele tickets hebben doorgaans (veel) hogere tarieven. Als u niet volgens de voorwaarden van uw annuleringsverzekering annuleert of als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan zijn de (aanzienlijke) annuleringskosten voor eigen rekening.

Indien de annuleringskosten op uw ticket niet 100% zijn, kunnen wij het ticket voor (gedeeltelijke) restitutie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Het ticket (dit geldt niet voor elektronische tickets) dient binnen 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter annulering te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en kan er géén restitutie meer worden verleend. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 8 tot 12 weken, maar kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).

Als u wél volgens de voorwaarden van uw afgesloten annuleringsverzekering annuleert, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de annuleringskosten. Het te restitueren bedrag wordt dan aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen.

Indien er sprake is van restitutie op de vliegtickets conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, dan betreft dit het bedrag aan vliegtickets inclusief luchthavenbelasting, maar exclusief de bemiddeling- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige producten die u bij ons hebt gekocht.

7. Enkele belangrijke leveringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen
In het kader van advies en informatieverstrekking geven wij hieronder enkele belangrijke leveringsvoorwaarden aan die alle luchtvaartmaatschappijen hanteren:

7.1: Retourtickets als enkele reis. Van een retourticket kunt u niet enkel de terugreis gebruiken: Als u geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt automatisch uw terugreis geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij.

7.2 Instappen luchthaven van vertrek zoals geboekt. U dient altijd in te stappen op de luchthaven van vertrek zoals u heeft geboekt: u kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar u een overstap maakt. Doet u dit toch, dan heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u het tariefverschil voor de route die u wel door te belasten.

7.3. Leeftijden van kinderen en baby’s. Kinderen zijn 2 t/m 11 jaar en baby’s 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover onze helpdesk).

7.4 Vervoersplicht. Een luchtvaartmaatschappij heeft een vervoersplicht om passagiers met geldige tickets en reisdocumenten te vervoeren van en naar bestemmingen zoals gereserveerd. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht tot het leveren van maaltijden tijdens, voor of na de vlucht. Het is afhankelijk van uw bestemming en de (charter)maatschappij waar u mee vliegt, of maaltijden en drankjes wel of niet aangeboden worden op de vlucht. Indien er geen gratis consumpties geserveerd worden aan boord, heeft u vaak wel de mogelijkheid om tijdens de vlucht snacks en drank te kopen. Dit is voor eigen rekening. Tevens is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een hotelovernachting aan te bieden op een overstap bestemmingen in geval van lange overstaptijd.

8. Geschillen
Klachten over een door Net Travel Associates gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de Net Travel Associates klantenservice worden ingediend. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij.

9. Low-costmaatschappijen
U dient rekening te houden met dat de meeste low-cost maatschappijen toeslagen berekenen voor het meenemen van ruimbagage. Handbagage is meestal inbegrepen zolang de afmetingen van de handbagage voldoen aan de richtlijnen van de desbetreffende low-cost luchtvaartmaatschappij. Tegenwoordig dient u meestal van tevoren aan te geven of ruimbagage wordt meegenomen. Bij het achterwege laten daarvan worden tijdens het inchecken op de luchthaven aanzienlijk hogere tarieven doorberekend. De meeste lowcostmaatschappijen geven geen restitutie wanneer u uw vliegticket annuleert. Wel is het mogelijk om tegen kosten en een eventueel tariefverschil het vliegticket te wijzigen. Bij Ryanair en bmibaby dient u vooraf thuis in te checken. Dit is kosteloos. Wanneer u dit niet doet betaalt u op de luchthaven voor Ryanair € 60,- per persoon, per enkele reis. U ontvangt na uw boekingsbevestiging een e-mail met alle gegevens en de incheckprocedure.

10. Vertrekbelasting
Sommige luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kennen lokale vertrekbelastingen, met name in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen low-costmaatschappijen of lijndienstmaatschappijen. Deze vertrekbelastingen worden niet door Net Travel Associates geheven, maar apart op de vertrekluchthavens in opdracht van de lokale overheden.

11. Stoelvoorkeur
Indien een luchtvaartmaatschappij technisch de mogelijkheid biedt en er een directe koppeling met ons systeem is, is het mogelijk een stoelvoorkeur (stoelnummer) door te geven in ons reserveringssysteem. Deze stoelvoorkeur kan nimmer gegarandeerd worden.

anvr_logoAlgemene Voorwaarden ANVR

Net Travel Associates is lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). De ANVR hanteert strikte normen voor het lidmaatschap en waarborgt hiermee het kwaliteitsniveau van haar leden. De reis- en boekingsvoorwaarden die ANVR-leden hanteren zijn overeengekomen met de Consumentenbond. Lees meer informatie over de ANVR voorwaarden.

Powered by Net Travel Associates Algemene Voorwaarden SGR

Net Travel Associates is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De SGR staat garant voor uw vooruitbetaalde reisgeld, zodat in het geval van een faillissement of financiële problemen van uw reisorganisatie u uw geld terug krijgt. Lees meer over de Garantieregeling van de SGR of ga naar www.sgr.nl voor meer informatie over de SGR.

SGRZAlgemene Voorwaarden SGRZ

Net Travel Associates is tevens aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ). De SGRZ is het zakelijke zusje van SGR en een garantiefonds voor de zakelijke mark.

SGRZ is opgericht in verband met de wet op de reisovereenkomst (1 juli 2018) die ook garantie op zakelijke reizen voorschrijft. Daarnaast is er in de zakelijke reismarkt behoefte aan andere vormen van garantie.

SGRZ biedt een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen. De opdrachtgevers van deze reizen zijn bedrijven, ondernemingen, groepen, etc. Zie voor de exacte voorwaarden de garantieregeling van SGRZ. Kijk voor meer informatie op www.sgrz.nl

Net Travel Associates

Algemene Voorwaarden Calamiteitenfonds

Net Travel Associates is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onze reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Bovenstaande is alleen geldig indien het calamiteitenfonds de betreffende situatie als calamiteit erkent.

Deze garantie is van toepassing op alle onder de (ANVR-)reisvoorwaarden met een deelnemende reisorganisatie gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf. Het moet bovendien een toeristische reis (vakantie) betreffen. Onder deze definitie vallen ook de zogenoemde eigen-vervoersreizen en (losse) chartertickets. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling. Ook een los lijndienstticket valt niet onder deze garantieregeling.

Bekijk hier de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.